Halbank çileden çıktı
HALKBANK'IN İSTİKLAL'DEKİ BİNA SATIŞI MAHKEME TARAFINDAN İKİ KEZ İPTAL EDİLİNCE..

4 Eylül 2006 Pazartesi   00:00

Halkbank, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki Tünel Şubesi binasının 6 milyon YTL daha fazla satışında 'kamu yararı' görmeyen 3 hâkimi Adalet Bakanlığı'na şikâyet etti.

Halkbank ile İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 3 hâkimini karşı karşıya getiren olayda Adalet Bakanlığı hâkimlerin ihaleye ilişkin kararını incelemeye aldı.
Milliyet'in ele geçirdiği belgelere göre yüzde 99.9'u kamuya ait olan Halkbank, İstiklal Caddesi'ndeki Tünel Şubesi hizmet binasını 6 Aralık 2005'te 12.3 milyon YTL'den açık arttırma ile satışa çıkardı. İhaleye en yüksek teklifi 13.3 milyon YTL ile Üniversal Gayrimenkul A.Ş verdi.

İkinci ihaleye çıkıldı
Ancak ihaleye fesat karıştırıldığı, rakip firmaların ihaleden haberdar edilmediği iddia ve şikâyetleri üzerine ilk ihale iptal edildi.
Bunun üzerine ihaleyi kazanan Üniversal Gayrimenkul A.Ş. iptal istemiyle mahkemeye başvurdu. İstanbul İdare Mahkemesi'ne başvuran şirket, ihalenin 'sebepsiz yere ve hukuka aykırı şekilde iptal edildiği'ni savunarak kararın öncelikle yürürlüğünün durdurulmasını, ardından da iptal edilmesini istedi.
İlgili mahkeme, şirketin talebi doğrultusunda yürütmeyi durdurdu. Ancak bir üst mahkemeye giden Halkbank, yürütmenin durdurulması kararını iptal ettirerek ikinci ihaleye çıktı.

7 ayda % 45 değer artışı
10 Temmuz 2006'ta yapılan ikinci ihalede, binayı 19.3 milyon YTL ile en yüksek teklifi veren ÇAK Tekstil aldı.
Bu satış üzerine yeniden aynı idare mahkemesine başvuran Üniversal Gayrimenkul A.Ş, hem ikinci ihalenin yürütmesinin durdurulmasını, hem de Halkbank yönetiminin birinci ihaleye ilişkin iptal kararının iptalini istedi. 3 hâkimden oluşan mahkeme bu talepleri uygun bularak hem ikinci ihalenin yürütmesini durdurdu, hem de ilk ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararı yok saydı.
Mahkeme iptal kararını "(asgari) bedelin aşıldığı bir ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptalinin 'kamu yararına uygun sebep' olmayacağı" gerekçesine dayandırdı.
Üniversal Gayrimenkul A.Ş, bu arada Asliye Hukuk Mahkemesi'ne de başvurarak söz konusu binanın üçüncü kişilere devir ve satışı üzerine ihtiyati tedbir koydurdu.

Halkbank çileden çıktı
Halkbank, ilk ihalenin iptal edilmesini yok sayan kararı temyize götürürken, ikinci ihale satışı üzerindeki ihtiyati tedbir kararını kaldırmak için yeniden bir üst mahkemeye başvurdu.
Halkbank'ın başvurusuna ilişkin ilk duruşma 7 Eylül'de yapılacak. Halkbank yönetimi, aynı mahkemede aleylerinde üstüste verilen kararlar için "Devletin binasının 6 milyon YTL daha fazlaya satılmasında kamu yararı nasıl yok denebilir" dediler.

Bakanlığa şikâyet dilekçesi
Adalet Bakanlığı'na da şikâyet dilekçesi yazan Halkbank, hâkimleri ısrarla Üniversal Gayrimenkul A.Ş. lehinde karar vermekle suçladı.
Dilekçede, "Bölge İdare Mahkemesi'nce varılan karar ve sonuç ile yine dosya kapsamında yer alan ayrıntılı beyanlarımızı yok sayarak, bankamız zararına yol açacak şekilde hukuka aykırı karar veren idare mahkemesi başkanı ve üyeleri hakkında şikâyet etme zorunluluğu doğmuştur" denildi.
Başvuru üzerine Adalet Bakanlığı hâkimlerin kararını incelemeye aldı.

Önder Yılmaz/MilliyetSayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/Halbank-cileden-cikti/2828