LPG'cilere 2.5 Milyar Liralık kıyak
LPG'cilere 2.5 Milyar Liralık kıyak

24 Aralık 2013 Salı   08:48

EPDK son olarak bayilerinde otomasyon sistemi kurmayan akaryakıt şirketlerine 659 milyon lira ceza kesti. Kurul ayrıca, LPG denetimlerinde yaklaşık 150 milyon liralık ürün için de müsadere kararı almıştı.

Enerji Bakanlığı’nın hazırladığı son kanun taslağına göre, akaryakıt ve LPG sektörüne kesilen idarî para cezalarının “kaçak ve kesinleşmiş yargı kararları dışındakiler hariç” tamamı affediliyor. Af kapsamına giren ceza tutarının yaklaşık 2-2,5 milyar lira civarında olduğu belirtiliyor.

Akaryakıt ve LPG (Likit Petrol Gazı) sektörüne kesilen cezalara af geliyor. Enerji Bakanlığı, içerisinde affın da olduğu ‘Akaryakıt Piyasası Kanunu Tasarısı’ taslağı hazırladı. Bakanlığın hazırladığı taslağın aynen yasalaşması durumunda, kaçak ve kesinleşmiş yargı kararları dışında, akaryakıt ve LPG sektörlerine yönelik verilen idarî para cezalarının tamamı affediliyor.

Enerji yönetimi kaynaklarından alınan bilgiye göre, EPDK, kuruluşundan (2001) bugüne sektörde faaliyet gösteren ve mevzuatı ihlal eden şirketlere yaklaşık 2,5-3 milyar lira civarı idarî para cezası kesti. Cezaların bir bölümü kesinleşip tahsil edilirken önemli bir bölümüyle ilgili tahsilat-yargı süreci devam ediyor. Enerji yönetimi kaynakları affa konu ceza tutarının 2-2,5 milyar lira civarında olduğu tahmininde bulunuyor.

Enerji yönetimi kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Enerji Bakanlığı’nın hazırladığı taslakla EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) bayilerinde otomasyon (akaryakıt satışlarının anlık izlenmesi) sistemini kurmayan akaryakıt ana dağıtım şirketlerine kesilen cezalar ile LPG denetimlerinde el konulan (müsadere edilen) ürünlere de af geliyor. Ancak, tasarıyla getirilmek istenilen affın konu edildiği geçici beşinci madde sektörde tartışma konusu oldu. Enerji Yönetimi kaynakları, affın bütün cezaları kapsadığı görüşünde. Sektörden bazı kaynaklar ise otomasyon cezalarının kapsam dışı olduğu görüşünde.

EPDK, otomasyon nedeniyle akaryakıt şirketlerine 659 milyon lira ceza keserken, LPG ana dağıtım şirketlerinin de ‘teknik kriterlere aykırı olduğu’ gerekçesiyle malları müsadere altına almıştı. El konulan LPG ürün değerinin 150 milyon TL civarı olduğu belirtiliyor.

İşte af getiren 5. madde

Enerji Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Akaryakıt Piyasası Kanunu Tasarısı Taslağı’ ile enerji sektörüne kesilen para cezalarına geniş kapsamlı bir af getiriliyor.

Taslağın af getiren ilgili maddesi iki öneri halinde hazırlandı. Taslakta yer verilen birinci öneri şöyle: (Geçici Madde 5): Bu kanun ile mülga olan 5015 (Petrol Yasası) ve 5307 (LPG Yasası) sayılı Kanunlar döneminde oluşmuş kaçak petrole ilişkin cezalar ile haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar hariç idari para cezalarının gecikme zammı, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü cezalar ve zamlar dahil) bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile tahsilinden vazgeçilir.

Taslakta yer verilen ikinci öneri: (Geçici Madde 5): Bu kanun ile mülga olan 5015 ve 5307 sayılı kanunlar döneminde oluşmuş kaçak petrole ilişkin cezalar ile haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar hariç idari para cezaları ile idari para cezalarının gecikme zammı, gecikme zammı gibi fer’ilerin (sözleşmelerde düzenlenen her türlü cezalar ve zamlar dahil) bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile tahsilinden vazgeçilir.

Her iki madde de affı içeriyor. Bakanlığın kısa süre içerisinde çalışmasını tamamlayarak tasarıyı Başbakanlık’a göndermesi bekleniyor.

İsmail Altunsoy/ZamanSayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/LPG-cilere-2-5-Milyar-Liralik-kiyak-/47891