LPG piyasasındaki cezalar artıyor
LPG piyasasındaki cezalar artıyor

31 Aralık 2013 Salı   08:48

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16. Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle LPG piyasasında mevzuata aykırı durumlarda verilen idari para cezaları, 2013 yılı için belirlenen yüzde 3,93'lük yeniden değerleme oranında artırıldı.

Buna göre, lisans almaksızın lisansa tabi faaliyetlerin yapılması, yurt dışından lisans sahibi olmaksızın LPG temin edilmesi, fiyat oluşumuyla ilgili kurum tarafından yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız engellenmesi veya engellenmeye teşebbüs edilmesi, piyasanın işleyişine ilişkin bilgilerin toplanması, kayıt düzeni, denetim ve tebligatı ile sigorta yükümlülüklerine uyulmaması halinde verilen 732 bin 640 lira idari para cezası, 761 bin 432 liraya çıkacak.

Üretim ve dağıtım; taşıma, depolama, dolum, tüp imalatı, tüp muayene, tamir ve bakımı ile otogaz bayi yükümlülüklerinin ihlali, lisans almaksızın hak konusu edilen tesislerin yapımına veya işletimine başlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak işlemler yapılması, sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi, yurt dışından LPG getirilmesi dışındaki lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine aykırılıklar karşısında verilen 366 bin 319 liralık idari para cezası, 380 bin 715 lira olarak uygulanacak.

Dökme LPG kullanıcıları, sorumlu müdür ve eğitim konularındaki yükümlülüklerin ihlali halinde verilen 73 bin 263 lira idari para cezası, 76 bin 142 lira olacak.

İki kilogram üzeri tüp teslimini ve bağlantısını adreste yapma yükümlülüğünün ihlaline karşı verilen 144 liralık idari para cezası, 149 liraya çıkacak.

İdari para cezalarına konu ihlallerin dışında kalan ancak kanunun getirdiği yükümlülüklere uymayanlar için uygulanacak ceza miktarı da bin 463 liradan bin 520 liraya yükselecek.Sayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/LPG-piyasasindaki-cezalar-artiyor/47947