Aktifbank 2 milyarlık tahvili kimlere sattı?
Aktifbank 2 milyarlık tahvili kimlere sattı?

29 Ocak 2014 Çarşamba   08:26

Kredilerinin yüzde 55’ini ait olduğu Çalık Grubu’na kullandıran Aktifbank’ın 2 milyar liralık tahvili kamuya satıp para topladığı ileri sürülüyor. Ne banka, ne reytingci JCR ne de SPK’dan cevap var

Kredilerinin yüzde ellisinden fazlasını, ait olduğu Çalık Grubu’na kullandıran Aktifbank ve bu bankaya “Türkiye kadar güvenilir” notu veren Japon derecelendirme şirketi JCR ile ilgili tartışmalar sürüyor. Kredilerinin büyük bölümünü Ahmet Çalık’a ait Çalık Grubu’na kullandıran ve mevduat toplama izni bulunmayan bankanın, paraları nereden bulduğu en önemli merak konularından biri olmayı sürdürüyor.

Aktifbank’ın resmi bilançolarına göre en önemli finansman kaynağı 2.1 milyar lirayla banka tarafından ihraç edilen borçlanma senetleri olarak gözüküyor. Aktifbank sadece 2013 yılında 500 milyon lira düzeyinde tahvil ihracı yaparken, bu tahvilleri alanlar nitelikli alıcı olarak görünüyor. SPK tarafından 1 milyon lira üzerinde parası olan gerçek ve tüzel kişilere nitelikli yatırımcı ünvanı verilirken, Aktifbank’ın çıkarttığı tahvillerin büyük bölümünü kamu bankaları ve kamu kuruluşlarının satın aldığı belirtiliyor. Taraf ’ın tahvilleri alan nitelikli yatırımcıların kamu kökenli olup olmadığı yönündeki sorulara ise ne Aktifbank, ne SPK ne de bu tahvillere “AAA” yani “kesinlikle batmaz” notu veren reyting kuruluşu JCR tarafından net bir cevap verilmiyor.

JCR: TARAFSIZIZ AMA...

Japonya merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR’nin Türkiye temsilciliğinden dün telefonla ulaştığımız bir yetkilisi; Aktifbank’a verilen AA notunun objektif olduğunu ileri sürdü. Şirket yetkilisi, gazetecilikle ilgili tarafsızlık ve bağımsızlığa ilişkin uzun açıklamalarına karşın; gazetemizde yayımlanacak haber için görüş almak üzere telefon etmemizin hemen ardından Çalık Grubu’nun durumdan nasıl haberdar olduğu ve gazetemize telefon açtığını açıklayamadı. Şirket yetkilileri, çok kişinin çalıştığı büyük bir şirket olduklarını, kimin Çalık Grubu’nu arayarak uyardığını bilemeyeceklerini dile getirdi.

SPK BİLGİ VERMEDİ

Sermaye Piyasası Kurulu da, gazetemizde dün yayımlanan haberin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Haberde adı geçen banka da dahil olmak üzere tüm ihraççıların Kurulumuza yaptıkları sermaye piyasası araçlarının ihracına yönelik başvuruları Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, finansal kuruluşların Kurulumuza yaptıkları borçlanma araçlarının ihracına yönelik başvurularda sermaye piyasası mevzuatına ek olarak, bu kuruluşların gözetim ve denetimini yürüten kurumlardan Kurulumuzca görüş talep edilmekte ve ihraç başvuruları ilgili kurumların uygun görüşünün de alınması ile sonuçlandırılmaktadır.”

Telefonla ulaştığımız SPK Daire Başkanı Aydın Haskebabçı ise “Aktifbank’ın tahvillerini satın alan nitelikli yatırımcılar kim?” sorularımızı, yanıtlamadı ve yazılı açıklama dışında bilgi vermeyi reddetti.

Aktifbank: Herkese çatmaktasınız

TARAF’IN sorularına yanıt vermeyen Aktifbank gazetemize yolladığı ve “Herkese çatmaktasınız” gibi garip ithamlar içeren açıklama metninde özetle şu ifadelere yer verdi: “Yapılan haber, Türkiye iş dünyasının saygın kurumlarından biri olan, geçmişinde ve günümüzde oluşturduğu katma değerle öne çıkan grubumuz tarafından büyük bir üzüntü ile değerlendirilmektedir.

Haber, Çalık Grubu’nun bankası olan Aktif Bank’ın ‘banka kredilerini grup şirketlerine kullandırarak, büyük borç yükü altına girdiği’ gibi dayanaktan yoksun, mesnetsiz iddialar içermektedir. Haberin bütünlüğü asılsız isnadların üzerine kurulmuştur. Gazetenizdeki haberde, çarpıtarak verdiğiniz veriler, aslında bankamızın internet sitesinde herkese ve tüm yatırımcılara açık biçimde sunulan bilgilerdir. Bu vesile ile mevzuata aykırı iş yapıldığı havası yaratılmaya çalışılmaktadır.

Bankamızın yatırım araçlarına yatırımda bulunan yatırımcılar arasında çoğunluğu ülkemizin önde gelen özel portföy yönetim şirketleri, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar çoğunluğu oluşturmaktadır... Belirtmek isteriz ki daha önceki haberiniz ertesinde kullanmayı tercih etmediğimiz hukuki haklarımızı, bu kez yorumlarınızın içeriği ve ağır ithamlarınız sebebiyle bizi bu haklarımızı kullanma yoluna ittiğini belirtmek isteriz.”

BU SORULARA CEVAP YOK

HABER üzerine e-posta yoluyla sorular yolladığımız Aktifbank CEO’su Önder Halisdemir ise yanıt vermek yerine açıklama yolladı. Aktifbank’a yönelttiğimiz sorular şöyle:

» JCR kredi derecelendirme kuruluşu ile Aktif Bank arasındaki ilişki hangi sınırlarla çizilmiştir? JCR, kendi grubuna büyük krediler kullandıran bir bankaya neden AA notu vermiştir? Bağımsız olması gereken kredi derecelendirme kuruluşunun, yayımlanacak haberler için önceden grubunuza uyarıda bulunması doğal mıdır?

» Denetim raporlarına göre, Eylül 2013 itibariyle banka kredilerinin büyük bölümü Çalık Grubu’na aktarılmaktadır. Raporlarda 3.6 milyar lira nakdin 2.1 milyar lirası Çalık Grubu’na kullandırılmış olarak gözükmekte. Bugün itibariyle bankadan Çalık Grubu’na kullandırılan toplam nakit kredi miktarı nedir?

» Denetim raporlarına göre gayrinakdi kredi oranı da yüzde 59.03 ile 665 milyon lirayı buluyor. Bugün itibariyle Çalık Grubu’na kullandırılan gayrinakdi kredi miktarı nedir?

» Tahvil ihracı yoluyla toplanan miktar nedir? Bunların ne kadarı ismi açıklanmayan nitelikli yatırımcıya satılmıştır? Kamu bankalarının bunlar arasındaki payı nedir?

» Mevduat toplama izni bulunmayan Aktifbank’ın PTT ve belediyeler ile özel anlaşmaları bulunmakta mıdır?

» Çalık Grubu’nun enerji santrali finansmanında Aktif Bank’ın rolü nedir?

Gökhan Erkuş/TarafSayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/Aktifbank-2-milyarlik-tahvili-kimlere-satti/48225