İşte iade edilen fezlekedeki eski bakanlara yönelik suçlamalar
İşte eski bakanlara yönelik suçlamalar

17 Şubat 2014 Pazartesi   07:51

Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve kabine değişikliğinde AB Bakanlığı'ndan alınan Egemen Bağış'a isnat edilen suçlamalara yönelik hazırlanan fezlekenin bilgi notu ortaya çıktı

17 Aralık yolsuzluk operasyonu ardından bakanlıklardan istifa eden Muammer Güler, Zafer Çağlayan ve kabine değişikliğinde AB Bakanlığı'ndan alınan Egemen Bağış'a isnat edilen suçlamalara yönelik hazırlanan fezlekenin bilgi notu ortaya çıktı. İki sayfalık notta eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a ilişkin bilgilerin yer almaması dikkat çekerken, eski İçişleri Bakanı Güler'in "sahte belge düzenlemek, soruşturmanın gizliliğini ihlal, nüfuz suistimali ve birden çok kez rüşvet alma" ile suçlandığı yazıldı. Notta, Ekonomi Bakanı Çağlayan'ın "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, birden çok rüşvet alma" ile suçlandığı belirtilirken Bağış'ın da "birden çok kez rüşvet aldığı"na dair suçlama bulunduğu belirtildi.   

Operasyondan bir süre sonra görevden alınan Savcı Celal Kara'nın kaleme aldığı fezleke 2011'de çıkan genelgeye aykırı olarak TBMM yerine Adalet Bakanlığı'na gönderildiği gerekçesiyle iade edilmişti. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 6 Şubat 2014'te konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“4 eski bakanla ilgili fezleke bize gelmedi, Adalet Bakanlığı’na gelmiş. Bu ana kadarki uygulamalarda bize gelen dosyalar, bakanlık ve Başbakanlık üzerinden gelmiş. Savcının bugüne kadar direkt göndermesi yok. 2011’de Adalet Bakanlığı savcılıklara genelge gönderiyor, ‘Bu evrakları doğrudan Meclis’e gönderin’ diyor. 4 bakanla ilgili konu Adalet Bakanlığı’na gelmiş, bildiğim kadarıyla bakanlık da o genelgeye uygun olarak savcılığa iade etti, kesin bilmiyorum ama böyle. Çünkü ‘yetkimiz yok’ dediğine göre Sayın Bakan, onu bakanlıkta tutmayacak, ilgili makama, savcılığa gönderecek, onlar bize gönderecek."

Savcı Kara imzalı fezlekenin bilgi notunda yer alan ifadeler şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlarla Bürosunca yürütülen 2012120653 soruşturma numaralı evrakta Rıza Sarraf liderliğindeki suç örgütünün resmi belgede sahtecilik, rüşvet alıp-vermek ve benzeri suçları işlediği tespit edilmiş ve mahkemece verilen kararlar çerçevesinde yapılan iletişim tespiti ve kayda alınması, arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma vb delil toplama faaliyetleri sonrası soruşturma evrakı şüphelilere yönelik 17.12.2013 tarihinde operasyon düzenlenmiştir.

Düzenlenen operasyon sonrası iletişim tespiti ve kayda alınmasına ilişkin kararlar çerçevesinde yapılan dinleme ile ilgili şüphelilerin yapmış olduğu görüşmelere ilişkin çözüm tutanakları (tapeler) fiziki takip tutanakları, soruşturma aşamasındaki ifade tutanakları, bunlara ilişkin ses ve görüntü CD/DVD’leri ve soruşturma evrakının bir sureti yazımıza ekli olarak gönderilmiştir.

Suçun işlendiği tarih itibariyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetinde;

Ekonomi Bakanı olarak görev yapan Mersin Milletvekili olarak görev yapan Mehmet Zafer Çağlayan hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, birden çok rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar,

İçişleri Bakanı olarak görev yapan Mardin Milletvekili Muammer Güler hakkında, sahte belge düzenlemek, soruşturmanın gizliliğini ihlal, nüfuz suistimali ve birden çok kez rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar,

Avrupa Birliği Bakanı olarak görev yapan İstanbul Milletvekili Eğemen Bağış hakkında, birden çok kez rüşvet aldığına ilişkin suçlamalar,

Ekli soruşturma belgelerinde iddia edilmektedir.

3628 sayılı mal bildirimde bulunulması ve rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunun 191.maddesi “Türkiye Cumhuriyeti savcısı 17. maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde, sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmayı başlatmakla beraber durumu atamayla yetkili amirine veya 8. maddeyle sayılan mercilere bildirir.

Aynı yasanın 8. maddesi bildirimin verileceği merciler şunlardır.

a)   TBMM Bakanlar Kurulu Üyeleri için TBMM Başkanlığı'na hükümleriyle düzenlenmiştir.

Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri hakkında bu görevleri sırasında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili soruşturma usul ve yöntemlerinin düzenlendiği,

T.C Anayasasının 1001. maddesi "Başbakan ve Bakanlar hakkında TBMM üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilir. Meclis bu işlemi en geç bir ay içerisinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.

TBMM içtüzüğünün 107. maddesi "görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan ve Bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması TBMM üye tam sayısının en az 1 onda birinin vereceği bir önerge ile istenebilir.

Bu önerge bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya bakanlıkların görevleri ile ilgili işlerinden dolayı hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya Bakanın cezai sorumluluğu gerektiren fiilerinin görevi sırasında işlediğinden bahsedilmesi, hangi fiilerin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gösterilmek ve maddeleri yazılmak suretiyle belirlenmesi zorunludur.

Soruşturma önergesi ve sonrasında yapılacak olan işlemler TBMM içtüzüğünün 107-112. maddelerinde düzenlenmiştir.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 20.01.2006 tarih ve 100 sayılı genelgesi, 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunun 8a 191.maddeleri uyarınca oluşturulan soruşturma evrakının onaylı bir sureti dizi pusulasına ekli olarak gönderilmiştir.

Gereği takdirlerinize arz olunur.”

Arzu Yıldız/T24Sayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/Iste-iade-edilen-fezlekedeki-eski-bakanlara-yonelik-suclamalar/48366