2B’de kaçıranlar için ek süre geliyor
2B’de kaçıranlar için ek süre geliyor

17 Şubat 2014 Pazartesi   08:19

AK Parti'li vekil Bilgiç’in imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifinde, 2B'de başvuru ve ödeme süresini kaçıranlara 3 aylık başvuru süresi verilmesi öngörüldü

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç imzasıyla TBMM'ye yeni bir torba teklif daha sunuldu. Teklifle, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’da belirtilen başvuru ve ödeme süresini kaçıranların mağduriyetlerinin giderilmesi ve uygulamada meydana gelebilecek hukuki ihtilafl arın önlenmesi amacıyla süre uzatımına gidiliyor.

Kanunda belirtilen süreler içerisinde başvurmayanlara üç ay başvuru süresi, tebligatta belirtilen bedeli üç aylık sürede ödemeyenlere üç ay ödeme süresi verilecek. Kurul, kamu yatırımlarında öncelik belirleyecek.Teklifle Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’na “Kurul” tanımı eklenerek, görevleri belirleniyor.

Teklife göre kurul ; Kalkınma Bakanı’nın başkanlığında oluşturulan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit edecek. Kurul, Kalkınma Bakanının başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, diğer yatırımcı kurum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan-bakanlar ve yatırım kararına onay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari beş kişiden oluşacak. Kaynak arama ve işletme ruhsatlarında, jeotermal ruhsatlar ile maden ruhsatlarının çakışması halinde, ülke ekonomisi ve kamu yararı doğrultusunda kaynağın önceliğine göre Kurul tarafından kamu yararı kararı alınacak.

Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden petrol doğalgaz işletmeleri, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan yatırımların birbirlerini engellemesi, faaliyetin yapılamaz hale gelmesi durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, Kurul tarafından verilecek.

Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanacak. Ayrıca, yatırımlar nedeniyle Kurul kararı ile faaliyeti engellenen veya kısıtlanan tarafın yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilecek.Turizm bölgelerindeki imar planları yeniden düzenlenecek. Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde Kurul tarafından alınacak olan kamu yararı kararı gereği, enerji üretimine öncelik tanınması halinde, ilgili Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ile bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenecek.

Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri piyasa faaliyetine konu etmemek ve petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilecekler. Teklifle, mevzuatta karışıklığın önlenmesi ve yeni üretilen Yurt İçi Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) diğer göstergelere ikame olduğunun belirtilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıfl ar, TÜİK’ce hesaplanan yurt içi fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) yapılmış sayılacak.

Kamu özel işbirliğinde bakana yetki Teklifle, Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılmasına ilişkin kanunun “sözleşme” başlıklı maddesinde değişiklik yapılıyor. Mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması, sözleşme ve eklerindeki hükümlerinin ihtilaf içermesi halinde sözleşmenin uygulanabilirliğini veya anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla, Bakan onayı ile sözleşme ve eklerinde değişiklik yapılabilecek. Yapım işlerinde Yüksek Planlama Kurulu’nun kararından sonra, ihale dokümanında veya sözleşmede öngörülen sınırların üstünde maliyet artışı getiren fizibilite raporu veya proje değişiklikleri kurula yeniden sunulacak. Kurul kararı doğrultusunda sözleşme ve eklerinde gereken tadilat yapılacak.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 81 ilin defterdarlarının katılımıyla Afyonkarahisar’da bir otelde gerçekleştirilen “Defterdarlar Çalışma Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, 2B ile ilgili başvurular için ek bir süre tanınacağını söyledi. Bununla ilgili teklifin Meclis'e sunulduğunu belirten Şimşek, şunları ifade etti: “2B kapsamında 31 Ocak itibariyle 600 bin 643 adet taşınmaz ve 816 bin 361 kişi kullanıcı durumda. Bunların yüzde 77.1’i olan 629 bin 356 kişi satın almak için başvuru yaptı. Başvuruda bulunanlardan 530 bin 831 kullanıcı değerlendirilebilir durumda. Bu hak sahiplerinden 392 bin 119 kişiye satış gerçekleştirilmiş. Başvuru sahiplerinin 98 bin 525 kişinin talebi o taşınmazların özel bir kanunlar kapsamında değerlendiriliyor olması nedeniyle bu dikkate alınmıyor. Ama diğerlerine ilişkin çalışmalarımız devam ediyor.

Mecliste bir tasarı söz konusu. Bu tasarıyla başvuru sürelerine ilave bir hak tanıyacağız ve bu çerçevede 2B’ye ilişkin değerlendirilebilecek bütün parselleri mümkün olduğunca hak sahiplerine ulaşarak onlara bu kanun çerçevesinde bu yerlerin satışını gerçekleştirmemiz lazım”

Artık vergi gelirlerinin yüzde 85’inin hizmete gittiğini anlatan Şimşek, “Nasıl ki biz krizi literatürümüzden çıkardıysak seçim ekonomisini de literatürümüzden çıkartmışız. Seçim yılında, disiplin ön planda. Harcamaların milli gelire oranı azalıyor. 2014 yılı bütçemiz ihtiyatlı bir bütçedir. 2014 yılında disiplini elden bırakmayacağız” dedi.

Canan Sakarya/DünyaSayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/2B-de-kaciranlar-icin-ek-sure-geliyor/48372