MİT’e sınırsız yetkiler: Gazetecilere 12 yıl hapis
MİT’e sınırsız yetkiler: Gazetecilere 12 yıl hapis

20 Şubat 2014 Perşembe   08:07

MİT’e her türlü bilgi ve belgeye ulaşma hakkı tanıyan teklifle, MİT belgesi çalana 10 yıl, bunları yayımlayan gazetecilere ise 12 yıl hapis cezası geliyor

Demokratik açılım ve 17 Aralık operasyonları süreçlerinde Başbakan’ın en çok güvendiği kurum olan MİT’e süper yetkiler geliyor. Ak Parti iktidarı TBMM Başkanlığı’na verdiği yasa teklifiyle, Oslo ve İmralı’da PKK terör örgütü ve Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmelere yasal güvence oluşturuluyor.
 Ak Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu’nun imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan MİT teklifi şu düzenlemeleri içeriyor:

-  BAŞBAKAN BAŞKANLIK EDECEK: Bakanlıklar ile kamu kurumları arasında koordinasyon sağlanması ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde görüş oluşturmak için kurulmuş olan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’na (MİKK) MİT Müsteşarı yerine artık Başbakan başkanlık edecek. Başbakan’ın katılmadığı toplantılara Başbakan’ın uygun göreceği bir bakan başkanlık edecek. Kurul, görüş oluşturma dışında uygulamayı da belirtecek.

-  ÖZEL KURULUŞLAR DA ÇAĞRILACAK: MİKK, Başbakan tarafından belirlenen bakanlar ve üst düzey kamu görevlilerinden oluşacak. Görüş ve bilgilerine ihtiyaç duyulan kişiler ile özel veya kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri de MİKK toplantılarına çağrılabilecek.

-  OSLO’YA YASAL DAYANAK: MİT’e süper yetkilerin tanındığı teklifte, muhalefetin Yüce Divan tehdidinde bulunduğu PKK terör örgütüyle Oslo’da yürütülen görüşmelere yasal dayanak getirildi. Buna göre, MİT milli güvenlik ve ülke menfaati için yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluş ile tüm örgüt, oluşumlar ve kişilerle doğrudan ilişki kurabilecek.

-  ÖCALAN’LA GÖRÜŞME: Teklifle MİT’in İmralı’da Abdullah Öcalan’la yürüttüğü müzakerelere yasal dayanak oluşturuluyor. Buna göre, MİT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle görüşebilecek.

-  YARGITAY YARGILAYACAK: MİT mensuplarının görevlerinden kaynaklanan suçlarla ilgili yargılanmalarında yetkili mahkeme HSYK tarafından belirlenen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi olacak. Ancak MİT Müsteşarı hakkındaki yargılama Yargıtay ilgili dairesince yapılacak.

-  PARALEL ÖNLEMİ: Teklifle MİT’in içinde paralel yapılanmalara karşı önlem alındı. Buna göre, MİT’e diğer kamu kurum ve kuruluşlardan naklen atananlardan deneme süresinde veya adaylık süresinde başarısız olanların Başbakan’ın onayına gerek kalmadan eski kurumlarına gönderilecek.

-  TIR BASKINLARI TARİH OLACAK: Teklifte Suriye sınırında polisin MİT elemanlarının kontrolünde olan tırlara düzenlediği baskınlara yönelik yasal önlemler getirildi. Buna göre, Cumhuriyet savcıları MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında, bunu öğrenir öğrenmez MİT ile temasa geçecek. Kanunun MİT’in görev alanına girdiğinin anlaşılması veya belgelenmesi üzerine adli yönden başkaca işlem yapılmayacak ve herhangi bir koruma tedbiri uygulanmayacak.

-  DİNLEME VERİLERİNİ TOPLAYACAK: Telekomünikasyon kanallarından geçen dış istihbarat, milli savunma, terörizm ve uluslararası suçlar ile siber güvenlikle ilgili verileri toplayabilecek. Yabancıların dinleme faaliyetine karşı koyabilecek.

-  MÜSTEŞAR ONAYI İLE DİNLEME: Önleyici istihbarat elde etmek amacıyla MİT Müsteşarı veya yardımcısının onayı ile yurtdışında veya yabancılar tarafından gerçekleştirilen iletişim ile ankesörlü telefonlarla gerçekleştirilen iletişim ve MİT mensuplarının, MİT’te görev almış olanların veya görev almak üzere başvuranların iletişimi tespit edilebilecek, dinlenebilecek, sinyal bilgileri kayda alınabilecek. Hâkim kararı aranmayacak.

-  SINIRSIZ BİLGİ ALABİLECEK: Kamu kurum kuruluşları, meslek kuruluşları, Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilecek. Bunlara ait arşivlerden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt yapısından yararlanabilecek, bunlarla irtibat kurabilecek. Kurumlar MİT’in taleplerini yerine getirmekten kaçınamayacak.

-  HER TÜRLÜ DOSYAYA ERİŞECEK: Devletin güvenliğine karşı suçlar, düşmanla işbirliği yapma, devlet aleyhine asker toplama, casusluk suçları, Anayasal düzene karşı suçlar, Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, TBMM’ye karşı suçlar, hükümete karşı suçlar, hükümete karşı silahlı isyan, darbeler, TSK’ya karşı suçlar, halkı askerlikten soğutma, askerleri iteatsizliğe teşvik, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçları, uluslararası casusluk, devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik suçlarına ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda ifade tutanaklarına, her türlü bilgi ve belgeye erişebilecek, bunlardan örnek alabilecek.

-  İSTİHBARAT KAYITLARI İSTENEMEYECEK: MİT uhdesindeki istihbari nitelikteki bilgi, belge, veri ve kayıtlar ile yapılan analizler TCK’daki devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, Cumhurbaşkanına suikast, TBMM ve hükümete karşı suçlar, hükümete karşı silahlı isyan, darbeler, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları, uluslararası casusluk suçları hariç olmak üzere adli soruşturma ve kovuşturmalarda istenemeyecek.

-  BELGEYE 12 YIL HAPİS: MİT’e ait bilgi ve belgeleri yetkisiz olarak alan, çalan, sahte olarak üreten ve sahtecilik yapan, yok eden, başka yerde kullananlara 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu belgeleri yayınlayan gazete televizyon sahibi, yöneticileri, muhabir ve hatta basıp yayanlar hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

-  MAHKÛMLAR TAKAS EDİLECEK: Türk vatandaşı olmayan tutuklu ve hükümlüler milli güvnelik ve ülke menfaatleri doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı’nın talebi üzerine, Adalet Bakanlığı’nın teklifi ve Başbakan’ın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek. Başka bir ülkede tutuklu veya hükümlü ile takas edilebilecek.

-  BAŞBAKAN İSTERSE: MİT mensupları ile MİT’te görev yapmış olanlar, MİT’in görev ve faaliyetlerine ilişkin hususlarda tanıklık yapmayacak. Ancak devletin çıkarlarının zorunlu kıldığı hallerde MİT mesuplarının tanıklığı MİT Müsteşarı’nın, MİT Müsteşarının tanıklığı ise Başbakan’ın iznine bağlı olacak.
-  SINIR ÖTESİ HARİÇ: MİT’in görevlerine “sınır ötesi” sınırı getirildi. Buna göre, daha kapsamlı ifade olan “devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetleri” ifadesi, “devletin güvenliği ile ilgili, sınır ötesi görevler hariç olmak üzere ihtihbarat hizmetleri” şeklinde değiştirildi.

-  YALAN MAKİNESİNE SOKACAK: MİT’te görev alan veya alacak kişilerin güvenilirliklerini ve uygunluklarını belirlemek için yalan makinesi uygulaması dahil test teknik ve yöntemlerini kullanabilecek.

İMRALI VE KANDİL MADDESİ

MİT, milli güvenliğin ve ülke menfaatinin gerektirdiği hallerde yerli ve yabancı her türlü kurum ve kuruluş ile örgüt veya oluşumlar ile kişilerle doğrudan ilişki kurma, uygun koordinasyon yöntemlerini uygulama görevini yerine getirecek. Ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerle görüşebilecek, terör örgütleri dahil milli güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilecek.

BANKACILIK SIRLARI SAKLANAMAYACAK

MİT, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği bulunmayan kuruluşlardan bilgi, belge, veri ve kayıtları alabilecek. Bu kuruluşların arşivlerinden, elektronik bilgi işlem merkezlerinden ve iletişim alt yapısından yararlanabilecek. Kuruluşlar talepten kaçınamayacak.

MÜSTEŞAR YARGITAY’DA YARGILANACAK

Cumhuriyet savcıları, MİT görev ve faaliyetleri ile mensuplarına ilişkin ihbar veya şikayette MİT ile temasa geçecek. Konunun MİT’in görev ve faaliyeti olduğu anlaşılırsa adli işlem yapılamayacak.
İsimsiz, imzasız, adressiz ya da takma adla yapılan ihbarlar savcılarca işleme konulamayacak. MİT mensuplarının yargılamalarında HSYK’nın belirleyeceği Ankara ağır ceza mahkemesi yetkili olacak. Ancak MİT Müsteşarı Yargıtay’da yargılanacak.

YURTDIŞINI DİNLEME

MİT, kanunlardaki düzenlemelere bağlı kalmaksızın; MİT Müsteşarı veya yardımcısının onayıyla yurt dışında veya yabancılar tarafından iletişim ile ankesörlü telefonlarla gerçekleştirilen iletişim ve MİT mensuplarının, görev alanların veya başvuranların iletişimi tespit edilebilecek, dinleyebilecek, sinyal bilgilerini değerlendirebilecek. MİT, soruşturmalarda ve eleman alacak kişilerin güvenilirliklerini test ederken yalan makinesi ve başka testleri kullanabilecek. 

BELGE YAYINLAMAYA AĞIR CEZA

MİT’in bilgi ve belgelerini, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, üzerinde sahtecilik yapan, yok eden, tahrip eden veya tahsis olundukları yerden başka yerde kullanan kişiye 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek. MİT personeline karşı aynı suçlar işlendiğinde ceza 3 yıldan 7 yıla kadar hapis olacak. MİT ve MİT personeli ile ilgili belgelerin yayınlayan gazeteci, editör ve basın kuruluşunun sahibi 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.
MİT’e engel olan kişiye 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, MİT’in talep ettiği bilgi, belge ve verileri vermeyenlere 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.Sayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/MIT-e-sinirsiz-yetkiler-Gazetecilere-12-yil-hapis-/48414