İhale yasaklılarına af yolu
İhale yasaklılarına af yolu

21 Şubat 2014 Cuma   07:51

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasadan, Devlet İhale Kanunu’nda yapılacak değişiklikle bir af düzenlemesi de çıktı.

Kamu kurumları tarafından sözleşme ve şartname hükümlerini yerine getirmedikleri için ihale yasağı getirilen firmalara yasak kararından sonra bir ay süre tanınacak. Bu süre içerisinde ihale bedelinin üç katı tutarında tazminatı peşin ödeyenler yasaklı olmaktan çıkacak. Böylece kamuyu zarara uğratsa da tazminatı ödeyen yasaklı olmayacak.

 FIKRA EKLENDİ

Yerel seçim öncesi özellikle taşradaki devletle iş yapan küçük ölçekli firmaları kurtaracak bir düzenleme daha kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen AKP’li Mahmut Mücahit Fındıklı tarafından verilen 20 maddelik torba teklif içerisinde yer alan düzenleme ile yüzlerce firma, yasaklı olmaktan “para karşılığı” kurtulacak.

Komisyonda kabul edilen teklifle mevcut Devlet İhale Kanunu’nun, “ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müteahhit veya müşteriler hakkında, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili bakanlık tarafından, bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir ve bu kararlar Resmi Gazete’de ilan ettirildiği gibi ilgililerin müteahhitlik sicillerine işlenir” şeklindeki hükmüne bir fıkra eklendi.

Buna göre, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden, şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili kimselerin şahsi kusurlarından kaynaklanan veya sözleşme taahhüdünü yerine getirmeyen fiil ve davranışlardan dolayı haklarında ihale yasağı verilen firmalara bir kolaylık sağlandı. Yasaklama kararı verilecek firma bir ay içerisinde ihale bedelinin üç katı tutarında tazminatı peşin olarak öderse yasaklama kararından kurtulacak.

SEÇİM YATIRIMI

Muhalefetin itirazı üzerine komisyonda söz alan Maliye Bakanlığı yetkilisi, bu düzenlemenin düşük bedelli ihale alan küçük firmaların yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldıracağını söyledi.

Düzenlemeyi değerlendiren Komisyonun CHP’li üyesi Mersin Milletvekili Vahap Seçer ise “Bu değişiklik devletle iş yapan küçük firmalar için ancak gece yarılarına kadar komisyonu çalıştırıp seçim yatırımı olarak gördükleri düzenlemeleri geçiriyorlar” diyerek AKP’yi eleştirdi.

Dilek Gedik/TarafSayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/Ihale-yasaklilarina-af-yolu/48425