Ataköy’de o ruhsata dava
Ataköy’de o ruhsata dava

21 Şubat 2014 Cuma   08:23

Ataköy sahilde tescilli Baruthane binalarının bulunduğu araziye Kurul kararı olmadan verilen inşaat ruhsatı Mimarlar Odası tarafından yargıya taşındı. Dava dilekçesinde verilen ruhsatın ‘şehircilik ve koruma ilkelerine’ aykırı olduğu belirtildi

İstanbul Ataköy sahilinde tescilli Baruthane binalarının bulunduğu araziye 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayı olmadan verilen inşaat ruhsatı yargıya taşındı. TMMOB Mimarlar Odası, Baruthane yapılarının bulunduğu 160 parsel ile 174 ve 182 parsellere ilişkin düzenlenen ruhsatların yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

Baruthane yapılarının bulunduğu 160 parsele 1 No’lu Koruma Bölge Kurulu’nun izni olmadan 80 metrelik gökdelenlerin yer alacağı 213 bin metrekarelik inşaat izni verildiği ortaya çıkmıştı. 1 No’lu Koruma Bölge Kurulu, TOKİ ve Bakırköy Belediyesi’ne 27 Ocak’ta yazı yazarak, 160 parselde “her türlü fiziki ve inşai müdahalenin Kurul tarafından değerlendirilinceye kadar” durdurulmasını istemiş, dayanak olarak da Kültür Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında 2012’de imzalanan protokolü göstermişti.

 TMMOB Mimarlar Odası’nın açtığı dava dilekçesinde araziye verilen ruhsatların “şehircilik ve koruma ilkelerine, planlama tekniğine” aykırı olduğu belirtildi. Dilekçede Koruma Bölge Kurulu’nun yazısı ile birlikte verilen inşaat ruhsatının 2863 ve 3194 sayılı yasalara aykırı olduğu ifade edildi.

BÜTÜN OLARAK AYKIRI

Emlakbank ve TOKİ arasında 2001 yılında yapılan protokolle Ataköy sahilinde Baruthane yapılarının bulunduğu 412 bin metrekarelik arazi, TOKİ’ye devredilmiş, ‘turizm alanı’ ilan edilerek parsellere bölünmüştü. Baruthane binalarının bulunduğu 160 parsel ile birlikte 172 ve 182 parseller de dava konusu edildi. Dilekçede, daha önce aynı parsele kayıtlı olup sonradan bölünen bu parsellerle ilgili düzenlenen ruhsatların bir bütün olarak şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırı olduğu belirtildi. Kıyı Kanunu’na göre yapılaşma kıyı kenar çizgisinden 50 metre içeriden başlaması gerekirken verilen inşaat ruhsatlarında bu karara da uyulmamıştı. Dilekçede, dava konusu edilen parsellere verilen ruhsatlara ilişkin, “Yargılama konusu ruhsatlar maddi gerçeğe aykırı nitelikteki kıyı kenar çizgisine dahi uyulmayarak tesis edilmiştir” denildi.

Yapılaşma sorunu TOKİ ile başladı

Ataköy sahilindeki yapılaşma sorununun arazinin TOKİ’ye devriyle başladığını belirten Mimarlar Odası Bakırköy Şube Başkanı Ali Hacıalioğlu, “TOKİ, bölgenin Ataköy planlarının bir parçası olduğu ve büyük ölçüde rekreasyon alanı olarak ayrıldığı gerçeğini reddederek, sahillere kendi deyimiyle kıymetli arsa sıfatıyla yaklaştı.

Ataköy halkıyla birlikte Mimarlar Odası 2008’den beri buradaki yapılaşmaya karşı çıktı. Kıyı kenar çizgisi davası, irtifa hakkı davası, plan iptal davası devam ediyor. Sahildeki tescilli Baruthane binalarının korunması gerektiği ve bu açıdan Kurul görüşü olmadan yapılaşmaya izin verilemeyeceği bilindiği halde Belediye tarafından inşaat ruhsatı verildi. Bu ruhsatların iptal edilmesi gerekiyor. Alanda çok sayıda tescilli ağacın kesildiği tespit edildi. Gerek tescilli ağaçların yok edilmesi gerekse eski eser yapıların bulunması sahilin korunması için yeterli gerekçeyi sağlıyor” dedi.

BirgünSayfa Adresi: http://istegundem.com/haber/Atakoy-de-o-ruhsata-dava/48431